Už 25 rokov s Vami..

O nás

Hlavný obchodný partner Dušan Kollárik predstavuje históriu NZ Grátisu

Mám záujem o inzerciu

Aktualizácia

10. október 2019

V schánkach nájdete

20/2019

Uzávierka 21/2019 bude o


dní­
0
0
hodí­n
0
0

Akcie

Vážení priatelia!

História našej reklamnej agentúry sa začala písať koncom roku 1995, kedy sme získali postavenie regionálneho obchodného partnerta pre Firmu IPA v.o.s sídliacu v Leviciach. Pred Vianocami sme navštevovali predajne a firmy v našom meste a okolitých obciach s ponukou reklamnej podpory najmä formou uverejnenia ponuky v pripravovanom reklamnom periodiku Novozámocký grátis. Chvíľu trvalo, kým sme získali dôveru, ale vďaka priateľom a tým, ktorí prekonali počiatočné obavy sme ešte v novembri 1995 vydali prvé číslo na 4 stranách.V tomto roku sme stihli vydať ešte aj druhé číslo a jeden vianočný špeciál. A tak sme odštartovali cestu propagácie firiem, predajcov i stredných a drobných podnikateľov. V prvých rokoch sme vydávali periodikum raz za mesiac, najskôr na 4 stranách, potom aj na 8 stranách. Záujem o naše služby sa postupne rozrástol a firmy a podnikatelia nás začali aj sami oslovovať s dôverou, že pre nich spravíme reklamnú službu najlepšie ako vieme. Našim heslom bolo od začiatku:

Spravme všetko pre to, aby bol náš zákazník spokojný a on sa k nám bude vracať so svojou požiadavkou o podporu a budeme spokojní aj my.

Dušan Kollárik, hlavný obchodný partner

A toto motto je pre nás dodnes smerodajné. Našim cieľom je podporiť podnikateľskú a obchodnú činnosť v regióne, pomôcť novým subjektom etablovať sa v povedomí obyvateľov – perspektívnych zákazníkov, či klientov. Vieme, že keď sa bude dariť podnikateľskej sfére, bude neustále záujem aj o naše služby. V polovici roku 1999 sme zmenili ofsetovú tlač na rotačkovú a aj toto nám umožnilo prejsť z mesačnej periódy na dvojtýždňový cyklus distribúcie do domácností a k podnikateľom. Prax ukázala, že dvojtýždňový cyklus je dostatočný pre potreby podnikateľov a tak sme pri ňom ostali až dodnes.

Napriek tlaku konkurenčných periodík v našom regióne, ktoré niekedy až nevyberanými spôsobmi presadzovali a presadzujú svoje služby, pokladáme Novozámocký grátis za stabilného partnera naši podnikateľov a obyvateľov, ktorý je ako jediný, zameraný vyslovene na podporu podnikateľov a spoločností formou reklamných plôch. Nevyužívame žiadne doplňujúce balastné náplne tipu politických článkov, kulinárskych nápadov, tv programov, bulvárnych príspevkov, križoviek a podobne. Sme jediné reklamné periodikum zamerané na čisto reklamnú činnosť a u nás je zákazník so svojou ponukou vždy na prvom mieste. Naši čitatelia vedia presne, čo nájdu na našich stránkach, a to aj očakávajú od nás. Nechceme, aby tí, ktorí platia za reklamu a propagáciu svojej činnosti, boli na našich stránkach druhoradí, prípadne treťoradí. Pokiaľ si niekto zoberie Novozámocký grátis do rúk, aby si ho prelistoval, určite nebude rozptýlený klebetami a údajnými pravdami o „celebritách“, rôznymi informáciami, ktoré sú napokon aj zbytočné. Ale najmä odpútavajú pozornosť od hlavnej a jedinej úlohy – informovať o ponukách a novinkách v oblasti obchodu, služieb a ponúk v našom regióne. Ja by som si tiež rozmyslel, či dať svoju reklamu tam, kde je moje miesto za inými dominantnými ponukami a informáciami subjektu, ktorý nemá úprimnú snahu o propagáciu mojej ponuky, ale je mu prednejšia úplne iná oblasť informácií.

A tak môžeme konštatovať, že v 18. ročníku nášho periodika sme neoddeliteľnou súčasťou zdroja informácií obyvateľov v regióne, máme svoje miesto v schránkach obyvateľov a i naďalej chceme plniť svoju úlohu špecializovaného reklamného dvojtýždenníka. V súvislosti so pracovnoprávnymi zmenami, ktoré si vyžiadala prax a hlas trhu a tiež v spojitosti s lepším zvukom názvu sme od tohto roku pristúpili ku zmene hlavičky i názvu z Novozámocký grátis na NZ-Grátis – veriac, že skrátený názov nebude evokovať názov iných regionálnych novín a periodík, ktoré sa občas objavujú v schránkach. Po 17-tich rokoch úzkej spolupráce s levickou firmou IPA sme sa osamostatnili a prinášame novú kvalitu do činnosti našej reklamnej agentúry, ktorá ponesie názov Reklamná agentúra ADKO. V záujme skvalitnenia a zjednodušenia objednávok a rezervácií reklamných plôch i riadkových inzerátov (občianska inzercia) v našom periodiku pripravujeme novú webstránku nášho reklamného periodika. Umožní sa tým podávanie inzerátov i rezervácia reklamných plôch priamo cez internet. Budú tu dostupné archívne vydania spätne od roku 2000, aktuálne akciové ponuky a balíky služieb, bude možné si naceniť reklamnú plochu, či inzerát online a budú tu i ďalšie ponuky našej reklamnej agentúry ADKO. Ponuka reklamných činností (tlač, distribúcia iných reklamných materálov – letáky, katalógy, kalendáre, kalendáriky, potlače, polepy, vizitky), potlač reklamných predmetov a propagačných materiálov, poradenstvo v oblasti propagácie a smerovania reklamných aktivít, výroba obrazov z fotiek Vašich blízkych alebo miláčikov, potlač tričiek a čiapok podľa vašich požiadaviek a ešte ďalšie novinky.

Verím, že zmeny, ktoré sme naplánovali do nasledujúceho roku, pomôžu podporiť a rozvinúť obchodnú a všetku podnikateľskú činnosť v regióne k úžitku a spokojnosti obyvateľov i podnikateľov a že svojou činnosťou i naďalej budeme slúžiť ako výborný zdroj informácií na jednej strane a ako spoľahlivý reklamný partner na strane druhej.