NZ-Grátis

 

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Nové Zámky, Šurany a ich okolí v náklade max.38 000 výtlačkov. Rozsah max 8 strán A4

Adresa redakcie: Štrková 22, 940 71 Nové Zámky
Telefón: Tel.: 035/6401 277, 0905 263 171
E-mail: info@nzgratis.sk
Inzercia: Ing. Dušan Kollárik , Selly Kolláriková
Všetky grafiky sú majetkom vydavateľa s vyhradenými  autorskými právami!!!

Strana 1

HLAVIČKA
NOVOTRAVEL
IZOLÁCIE PLOCH.STRIECH
LYONET
S.F.H.-B
PREDÁM ZUB.AMBULANCIU
S.F.H. - A
NZ-INTERIÉR
VÝPREDAJ

Strana 2

GÁBATOUR
KRAJČÍRSTVO
RIADKOVÁ
K-SLUŽBY
SMALTOVANIE
PRÁCA
LASEROVÉ OŠETRENIE
REDAKCIA
PREDÁM ROD.DOM
AGRO BUILDING
PREDÁM VARNU DOSKU
PREDÁM KUCH.NÔŽ

Strana 3

MOTOR-CAR

Strana 4

PLASTED
ZLATNÍK-LENARD
PROJEKTSTAV
PREDÁM KLÁVESNICU
DREVINA
ROCK ŠPORT

Strana 5

Strana 6

Strana 7

Strana 8