NZ-Grátis

 

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Nové Zámky, Šurany a ich okolí v náklade max.38 000 výtlačkov. Rozsah max 8 strán A4

Adresa redakcie: Štrková 22, 940 71 Nové Zámky
Telefón: Tel.: 035/6401 277, 0905 263 171
E-mail: info@nzgratis.sk
Inzercia: Ing. Dušan Kollárik , Selly Kolláriková
Všetky grafiky sú majetkom vydavateľa s vyhradenými  autorskými právami!!!

Strana 1

HLAVIČKA
NOVOTRAVEL
REDAKCIA
NZ-INTERIÉR
ROLDOR

Strana 2

MAPA-a

Strana 3

MAPA-b-POPISKY

Strana 4

DREVINA
AQUARIO
TVARSAT
RIADKOVÁ
ELIŠKA

Strana 5

GABATOUR
SHERLOCK
EXEKÚTOR
SMALTOVANIE
PREDÁM VARNU DOSKU
PREDÁM KUCH.ROBOT
PREDÁM PRÍSLUŠENSTVO

Strana 6

MAPA-c

Strana 7

MAPA-d

Strana 8

PROJEKTSTAV
PLASTED
ZLATNÍK-LENARD
STOLÁRSTVO
FOTOALBUM NZ
CUTIS
PREDÁM KLÁVESNICU