NZ-Grátis

 

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Nové Zámky, Šurany a ich okolí v náklade max.38 000 výtlačkov. Rozsah max 8 strán A4

Adresa redakcie: Štrková 22, 940 71 Nové Zámky
Telefón: Tel.: 035/6401 277, 0905 263 171
E-mail: info@nzgratis.sk
Inzercia: Ing. Dušan Kollárik , Selly Kolláriková
Všetky grafiky sú majetkom vydavateľa s vyhradenými  autorskými právami!!!

Strana 1

HLAVIČKA
NOVOTRAVEL
STAVIMPEX
REDAKCIA
REMESLOSERVIS(SUBARU)

Strana 2

DREVINA
MATYUS
SMALTOVANIE
MAREÁL
AQUARIO
MONTÁNA
K-SLUŽBY
PNEUSERVIS
PREDÁM SATEL. PRIJÍMAČE

Strana 3

GÁBATOUR
ROLDOR
IZOLÁCIE PLOCH. STRIECH
RIADKOVÁ
KAMENÁRSTVO POGRANIT
ORGECO
ELIŠKA
REX
ORFEUS

Strana 4

ZLATNÍK-LENARD
PLASTED
DAJA
PREDÁM KLÁVESNICU
KRAJČÍRSTVO
PREDÁM KUCHYN. ROBOT
SHERLOCK

Strana 5

Strana 6

Strana 7

Strana 8