NZ-Grátis

 

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Nové Zámky, Šurany a ich okolí v náklade max.38 000 výtlačkov. Rozsah max 8 strán A4

Adresa redakcie: Štrková 22, 940 71 Nové Zámky
Telefón: Tel.: 035/6401 277, 0905 263 171
E-mail: info@nzgratis.sk
Inzercia: Ing. Dušan Kollárik , Selly Kolláriková
Všetky grafiky sú majetkom vydavateľa s vyhradenými  autorskými právami!!!

Strana 1

HLAVIČKA
NOVOTRAVEL
MAGNUM
NZ-INTERIER
NISSAN

Strana 2

DREVINA
MATYUS
KAMENÁRSTVO POGRANIT
PIESKOVANIE
MAREÁL
ORFEUS
AQUARIO
SHERLOCK
PREDÁM VARNÚ DOSKU

Strana 3

GÁBATOUR
STAVIMPEX
IZOLÁCIE PLOCH. STRIECH
K-SLUŽBY
SMALTOVANIE
RIADKOVÁ
KRAJČÍRSTVO
REMESLOSERVIS

Strana 4

ZLATNÍK-LENARD
PLASTED
DAJA
PREDÁM KLÁVESNICU
PROJEKTSTAV
REX
PREDÁM SATEL. PRIJÍMAČE
PREDÁM KUCHYN. ROBOT

Strana 5

Strana 6

Strana 7

Strana 8