NZ-Grátis

 

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Nové Zámky, Šurany a ich okolí v náklade max.38 000 výtlačkov. Rozsah max 8 strán A4

Adresa redakcie: Štrková 22, 940 71 Nové Zámky
Telefón: Tel.: 035/6401 277, 0905 263 171
E-mail: info@nzgratis.sk
Inzercia: Ing. Dušan Kollárik , Selly Kolláriková
Všetky grafiky sú majetkom vydavateľa s vyhradenými  autorskými právami!!!

Strana 1

HLAVIČKA
ZALOŽŇA BORAX
BOTOENVIRO
TRIANGEL
K-SLUŽBY
ETEAM

Strana 2

IZOKOM
PLASTED-AQUA
MAREÁL
NOVOTRAVEL
STAVIMPEX
KRAJČÍRSTVO
SMALTOVANIE
IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH
TÓTHSPOL
FEHER
MONTANA
MATYUS
REDAKCIA

Strana 3

DREVINA
MÄSO PREDAJŇA DAJA
KAMENÁRSTVO POGRANIT
RIADKOVÉ

Strana 4

ZLATNÍK-LENARD
HHZ
PLASTED
ETEAM-B
GABATOUR
JURIS
PREDÁM HOTDOGOVAČ
SFH-1
SFH-2
RAMING

Strana 5

Strana 6

Strana 7

Strana 8