Už 25 rokov s Vami..

Cenník

Základné sadzby pre plošnú a riadkovú inzerciu

Mám záujem o inzerciu

Aktualizácia

10. október 2019

V schánkach nájdete

20/2019

Uzávierka 21/2019 bude o


dní­
0
0
hodí­n
0
0

Akcie

Plošná inzercia

Cenník plošnej inzrecie je relatívne variabilný, výsledná cena závisí od viacerých faktorov, ako napríklad počet opakovaní reklamy, platba vopred na niekoľko čísiel, veľkosť plochy, atď.

Základná sadzba: 1m = 38x56mm :
- na titulnej strane 40€ + DPH
- vo vnútri 25€ + DPH
- na zadnej 30€+ DPH

Riadková inzercia

Riadková inzercia je spôsob predaja, sprostredkovania, kúpy rôzneho tovaru, služieb, domácich miláčikov, a pod.

Základné rozdelenie riadkovej inzercie:

Občianska inzercia je inzercia zameraná na ponuku a dopyt neobchodného charakteru, je spoplatnená sumou 1,- € za každých načatých 50 znakov pre 1 vydanie Novozámockého gratisu. Pre opakovanie vo viacerých vydaniach sa suma znásobuje príslušným počtom opakovaní.

Komerčná inzercia je inzercia zameraná na ponuku a dopyt obchodného charakteru, je spoplatnená sumou 3,- € za každých načatých 50 znakov pre 1 vydanie Novozámockého gratisu. Pre opakovanie vo viacerých vydaniach sa suma znásobuje príslušným počtom opakovaní.